S c h u i l h o k k e n 

Startpagina
Home
Onze acties
Paarden
Transport slachtpaarden
Paarden in Roemenie
Paarden in Turkije
Stierengevechten
Soring horses
Paardengevechten
Werkpaarden
Paardenkoersen
Eventing
Endurance
Slachten van paarden
Koetspaarden
Blokstaarten
Premarin paarden
Rollkur
Wetgeving paardenwelzijn
Rodeo
 
Schuilhokken
Maneges
Andere dieren
Nieuws
Help ons
Schenkingen en legaten
Meldingen
Veganisme
Contact
Archief
Belgische Wetgeving
Disclaimer
 

 

 


Tijdens periodes van extreme weersomstandigheden worden de dieren geconfronteerd met koude, wind, hitte, en grote regenval. Zij moeten een  plekje hebben - bomen, een hoge muur e.a.- of beter nog een schuthok om zich te beschermen. In ieder geval een droge, tochtvrije plek om zich af te schermen. De wet voorziet hierin maar er wordt helaas weinig opgetreden tegen de overtreders. 

De algemene wet betreffende dierenbescherming van 1986 is te vaag en laat persoonlijke interpretatie mogelijk. Geen enkele wettekst maakt het voorzien van schuthokken verplicht en dan komt alles af te hangen van de eigenaars van de dieren en van de overheidsdiensten. Men kan het welzijn van dieren helaas niet zomaar aan de eigenaars overlaten.

Een goed schuthok is dan ook uiterst belangrijk voor hun welzijn. Er is dringend behoefte aan een duidelijke wettekst die schuthokken verplicht maakt om te voorkomen dat zovele dieren onbeschut een ondragelijke hitte of grote kou moeten trotseren.

In mei 2005 werd reeds een wettekst hierover voorgesteld. Dit wetsvoorstel werd echter terzijde geschoven omdat de tekst in aanvaring kwam met de  reglementen van de diensten Ruimtelijke Ordening van de gemeenten.

 

  

In de winter heeft uw paard extra

aandacht en zorgen nodig.