Schenkingen en legaten 

 Startpagina

 Home

 Onze acties

Paarden

Andere dieren

Nieuws

Help ons

Schenkingen en legaten

Meldingen

Veganisme

Contact

Archief

Belgische Wetgeving

 

HELP
ons
HEN te HELPEN

 

ZIJ HEBBEN U NODIG


 

 

ERC krijgt geen subsidies van de overheid en kan alleen werken met uw hulp. Het dierenleed in de wereld is groot en het is belangrijk dat we blijven vechten voor een beter bestaan voor hen.

U kan ons ook helpen door ERC op te nemen in uw testament

Om misverstanden en geschillen te voorkomen is het noodzakelijk het testament op te maken met de grootste zorg en nauwlettendheid.

Er zijn verschillende testamenten die geldig zijn:

                - een eigenhandig geschreven testament, voorzien van datum en handtekening. Dit heeft echter  het nadeel dat het kan verloren raken of worden achtergehouden;

                - een notarieel testament. Is een document voorgelegd aan de notaris in bijzijn van twee getuigen of van een tweede notaris. De notaris en de twee getuigen of de tweede notaris zullen het testament ondertekenen;

                - een internationaal testament mag met de machine geschreven worden of met de hand, ook door een derde persoon. Het moet wel afgegeven worden aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen.

Een notarieel testament is in 't algemeen de beste regeling. Vraag echter raad aan uw notaris. Hij is uw beste raadgever. Hij zal u bijstaan en leiden en zal al het nodige doen in uw belang.

Als u huisdieren hebt, wij denken hier niet alleen maar aan paarden, vermeld dan ook in uw testament wat u graag wil dat er met hen gebeurt als u er niet meer bent. Wij zullen er graag voor zorgen dat uw wensen worden uitgevoerd

Een formule die financieel interessant is zowel voor uw erfgenamen als voor de organisatie die u wil steunen is het duo-legaat.
Voor diegenen onder u die geen directe erfgenamen hebben (en dat kan ook een jonger iemand zijn die minder dan 1 jaar samenwoont) en toch een voorziening wil maken voor zijn/haar successie kan het volgende interessant zijn.

Wanneer men dus geen directe erfgenamen heeft (echtgenoot, kinderen, ouders) en men toch een persoon wil aanduiden als erfgenaam, staat die (in Vlaanderen) voor 45%, 55%, of 65% successierechten al naar gelang de schijf waarin het bedrag valt (voor broers en zussen bedraagt de schijf van 45% ‘slechts’ 30%). Van €100.000 houdt men slechts €45.000 over (tussen €75.000 en 125.000 kost het 55%). Boven €125.000 houdt men slechts 35% over!  
Van € 100.000 (bedrag dat in de schijf van 55% valt) houdt men slechts €  45.000 over!

Er bestaat echter de mogelijkheid van een duo-legaat. De techniek bestaat erin dat het voorziene bedrag wordt opgesplitst in een deel voor de aangeduide erfgenaam en een deel voor een "goed doel", bv een vzw zoals  de onze. Deze laatste moet slechts 8,8% betalen en u kan uw legaat aan hen toewijzen "onder last" dat zij ook de successierechten van de andere betalen.
Indien juist uitgebalanceerd kan hierdoor uw aangeduide erfgenaam mιιr in handen krijgen en kan tevens de vzw, een mooi bedrag verwerven voor haar activiteiten.

Een becijferd voorbeeld is altijd duidelijker.

a) gewoon:  erfgenaam : € 100.000 - 55%  = netto € 45.000 

b) duo-legaat: erfgenaam € 55.000, vzw  € 45.000 (samen ook € 100.000)

Resultaat: de erfgenaam heeft netto € 55.000(de successierechten worden immers door de vzw gedragen)
                vzw: € 45.000 waarop successierechten ΰ 8,8% =          € 3.960
                successierechten voor de erfgenaam: € 55.000 ΰ 55% = € 30.250
                Totaal successierechten:                                                € 34.210
                De vzw  krijgt dus € 45.000 - € 34.210 = netto € 10.790

In dit voorbeeld krijgt de aangeduide erfgenaam € 10.000 mιιr in handen en bovendien stelt u een goede daad (liefst voor ERC) van € 10.790.  De overheid draagt het verschil.

Als u zich in zulke omstandigheden moest bevinden, of komen, en er zou aan denken ERC te helpen en tegelijkertijd de erfgenaam die u in gedachten heeft, mιιr na te laten, zal elke notaris u daarvoor graag de weg wijzen. Ook wij staan vanzelfsprekend graag ter uwer beschikking.