O n z e  a c t i e s

 Startpagina

 Home

 Onze acties

Paarden

Andere dieren

Nieuws

Help ons

Schenkingen en legaten

Meldingen

Veganisme

Contact

Archief

Belgische Wetgeving

Disclaimer

 

 

 Als organisatie die het welzijn van dieren en meer in het bijzonder die van paardachtigen behartigt beschouwen wij het opsporen van verwaarloosde en/of mishandelde dieren en het afhandelen van klachten hieromtrent, als onze belangrijkste taak.

Wat misschien minder evident is, is dat wij naast dit daadwerkelijk optreden, actie voeren op alle niveaus en met alle middelen die ter onze beschikking staan. Wij richten ons in de eerste plaats op paardachtigen, maar nogmaals niet op hen alleen. Wij vergeten ook niet al die dieren die weinig aandacht krijgen zoals proefdieren, slachtdieren, circusdieren, zwerfkatten, dieren die bejaagd worden, etc. Wij bieden hulp aan en voeren actie voor alle dieren in nood.


ERC voert actie voor de afschaffing van het transport over lange afstand van slachtpaarden in Europa. Lees meer

ERC voert actie voor de verwaarloosde en zwervende paarden  in Roemenie. Lees meer

ERC voert actie om hulp te bieden aan de erbarmelijke levensomstandigheden van de paarden in Turkije. Lees meer

ERC komt op tegen stierengevechten. Lees meer

ERC voert actie tegen paardengevechten. Lees meer
 
ERC komt op voor de Premarin paarden. Lees meer

ERC komt op voor het respect van het verbod op blokstaarten. Lees meer

ERC voert actie voor verplichte schuilhokken voor weidedieren.  Lees meer

ERC voert actie tegen paardenkoersen. Lees meer

ERC voert actie tegen Eventing.  Lees meer

ERC voert actie tegen Endurance. Lees meer

ERC voert actie tegen het slachten van paarden. Lees meer
ERC voert actie tegen rodeo.  Lees meer
ERC voert actie tegen Rollkur.  Lees meer
ERC ijvert voor strenge voorwaarden en een wetgeving voor maneges.  Lees meer                                                                                                                                                                                                              
ERC komt op voor de koetspaarden.  Lees meer

ERC ijvert voor een betere wetgeving ter bescherming van paarden. Lees meer


ERC komt ook op voor andere dieren.


ERC voert actie tegen rituele slachtingen. Lees meer

ERC komt op tegen dierproeven. Lees meer

ERC komt op voor olifanten in gevangenschap en in het wild. Lees meer

ERC komt op voor de berggorilla.  Lees meer

ERC voert actie voor een diervriendelijke behandeling van het wildlife in onze steden. Lees meer

ERC voert actie voor veganisme.  Lees meer

ERC wil het wildlife in onze steden beschermen. Lees meer