D i e r p r o e v e n

Startpagina
Home
Onze acties
Paarden
Andere dieren
Olifanten
Beren
Rituele slachtingen
Gorilla's
Proefdieren
Wildlife in onze steden
Nieuws
Help ons
Schenkingen en legaten
Meldingen
Veganisme
Contact
Archief
Belgische Wetgeving

 

 

 

Word niet medeplichtig uit ongevoeligheid

 

 

 

Naar shatting zouden er wereldwijd tussen de 50 en de 100 miljoen dieren gebruikt worden voor experimenten. De meeste dieren worden speciaal voor dat doel gekweekt door proefdieren fok-bedrijven, een aantal wordt gevangen in het wild of geleverd door handelaars.
De testen op dieren kunnen ingedeeld worden in zuiver wetenschappelijke proeven zoals genetisch onderzoek, gedragssonderzoek, enz. en toegepast onderzoek zoals onderzoek van drugs, toxicologische onderzoek, cosmetica, enz. Dieren worden ok gebruikt voor proeven voor biologische, chemische en nucleaire oorlogvoering.
De meeste  dieren worden na afloop van de proeven geŽuthanaseerd. Niet alleen proefdieren worden gedood. In 2008 werden in Nederland 450.000 overbodig gefokte dieren gedood. De nonchalance waarmee in deze industrie wordt omgegaan met dierenlevens in schandalig en kost massa's geld. Geld dat zou kunen gebruikt worden voor onderzoek naar alternatieve methodes.

In BelgiŽ werden in 2008 in de 389 erkende laboratoria 725 370 dieren gebruikt.

Belgie volgt de Europese wetgeving. In BelgiŽ zijn de dieren die gebruikt worden in experimpenten wettelijk beschermd. Alle laboratroria  die experimenten utvoeren en fokinstellingen moeten worden erkend door de minister. Er is controle op het gebruik van dieren in proeven en statistieken worden bijgehouden van het jaarlijks verbruikt aantal dieren. De ethische aspecten rond proefdierengebruik worden opgevolgd door een nationaal comitť van deskundigen, het Deontologisch Comite en door lokale ethische commissies. Indien mogelijk is het verplicht beroep te doen op alternatieve methodes waar geen of minder dieren worden gebruikt.

De wet voorziet ook dat er in BelgiŽ een Centrum voor alternatieven voor proefdieren wordt opgericht.

Dit alles leidt ertoe dat veel mensen denken dat proefdieren goed verzorgd worden en dat er voldoende toezicht is op wat er met ze gebeurt. Dat is helaas niet het geval. In de ethische comites zetelen hoofdzakelijk mensen die voordeel hebben bij het gebruik van proefdieren. 

Afgezien van het feit dat dieren een intrinsiek recht hebben niet gebruikt te worden voor proeven,  is het onethisch en onverantwoord dieren te laten opdraaien voor de problemen van de mensen, zeker nu er voldoende alternatieven beschikbaar zijn.

Dierproeven zijn wreed. Dieren worden verbrand, blind gemaakt, gedood, verminkt. Hun ledematen worden opzettelijk gebroken, krijgen schadelijke producten toegediend, ze krijgen bijtende chemicaliŽn op hun huid en in hun ogen, ze worden bestraald, kunstmatig ziek gemaakt.  Proefdieren hebben een gigantisch slecht leven.

Voor de huisvesting van de dieren  bestaan Europese richtlijnen die de afmetingen van de kooien voorschrijft overeenkomstig het dier. De kooien worden in speciale kamers geplaatst. Men kan zich echter afvragen waarom ze dienen gehouden te worden  in kleine laboratoriumkooien. Waarom kan men ze niet meer bewegingsvrijheid geven?
Dieren kunnen net als mensen pijn, angst en stress ervaren. Pijnbestrijding wordt niet of onvoldoende aangewend.

Dierproeven hebben weinig wetenschappelijke waarden. Ze zijn niet betrouwbaar. Ieder diersoort reageert anders op medicijnen en chemicaliŽn. Ze hebben vaak een heel ander effect bij de mens. Veel dieren krijgen van nature andere ziektes en aandoeningen dan de mens. De meeste menselijke ziektes en aandoeningen komen niet voor bij dieren. Op dieren geteste producten zijn dus niet noodzakelijk veilig. Medische vooruitgang kan zelfs gehinderd worden door misleidende resultaten op dieren.
92% van de medicijnen die zijn goedgekeurd door middel van dierproeven falen onmiddellijk wanneer ze worden getest op mensen.

Ze zijn slecht geregeld. Veel experimenten worden wereldwijd alsmaar herhaald omdat de resultaten n iet centraal worden geregistreerd. Er is bovendien bijzonder weinig toezicht op wat er zich afspeelt in de laboratoria. Toezicht van de overheid is minimaal en in de verscheidene ethische commissies zetelen veel mensen die belang hebben bij dierproeven.

 Testen op dieren kunnen maanden of zelfs jaren in beslag nemen vooraleer ze resultaat opleveren.

De kostprijs is te hoog voor de bekomen resultaten. Testen op dieren kunnen maanden of zelfs jaren in beslag nemen vooraleer ze resultaat opleveren. Momenteel beschikt men over een grote waaier van zeer gesofisticeerde studies zoals computermodellen, genenonderzoek, weefselculturen en epidemiologische studies. Studies die direct relevant zijn voor de mens. Proefdiervrije technieken zijn goedkoper, betrouwbaarder en geven sneller resultaat.

Wetenschappers hebben uit menselijke hersencellen een microbrein ontwikkeld waarmee zowel tumoren als kunsthuid en beenmerg worden onderzocht. Uit celculturen van menselijke cellen kunnen nu vaccins en irritatietesten ontwikkeld worden. Aan e universiteiten van Yale, Harvard en Stanford worden innovatieve, klinische leermethoden aangewend i.p.v. dierlaboratoria.

In tegenstelling tot wat veel mensen willen doen geloven gebeurt het merendeel van het wetenschappelijk en medisch onderzoek zonder dierproeven.

Het paard als proefdier

Er wordt niet zoveel over gesproken en er worden ook niet veel foto's verspreid maar ook het paard en de ezel worden gebruikt als proefdier.

Paarden worden gebruikt voor het testen van  orthopedische technieken en implantaten. Er is een grote overeenkomst tussen het spier- en beenderstel van paard en mens. Niet alleen fysiologisch maar ook de afwijkingen van pezen en gewrichten.

Paarden worden ook gebruikt voor:

- het testen van tegengif voor gif van slangen, spinnen, schorpioenen,etc.
- het aanmaken van Premarin, medicijn gebruikt bij de behandeling van de menopauze.
- voor wetenschappelijk onderzoek worden paarden gebruikt als proefdier.
- voor de ontwikkeling en productie van sera en vaccins

Toch gaat het redelijk goed met het paard als proefdier. E is een algemene tendens dat het aantal gebruikte dieren vermindert:

In 2002 werden er 138 paarden en ezels gebruikt
    2003                   93
    2004                   65
    2005                 108
    2006                 108
    2007                 103
    2008                   62
Dat zijn er natuurlijk nog 62 teveel.

In 2009 werd het genoom van het paard ontrafeld. Opvallend is dat het genoom van het paard grote gelijkenissen vertoont met dat van de mens. De mens staat dus genetisch dichter bij het paard dan bv. bij de hond.
Paarden zijn ook vatbaar voor meer dan 90 erfelijke ziekten die gelijkenis vertonen met die van de mens. De identificatie van de genen die verantwoordelijk zijn voor deze ziekten zou het begrip ervan moeten verbeteren, zowel bij mens als bij paard

Dat is slecht nieuws voor het paard. Waarschijnlijk zullen hierdoor meer paarden gebruikt worden als proefdier.