Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  2. Het onderstaande is van toepassing op de hele Website.
  3. Bij gebruik van deze Website stemt u in met deze disclaimer;
  4. De Eigenaar draagt er zorg voor om de inhoud van de Website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken;
  5. De Content is door de Eigenaar met de grootste zorg samengesteld en nagekeken op zijn juistheid. De Eigenaar is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
  6. De Eigenaar heeft, als dienstverlening aan de Gebruiker, in zijn Website links voorzien met websites en bestanden van derden. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade of letsel ontstaan door de inhoud van die websites.
  7. De Gebruiker vrijwaart de Eigenaar, zijn werknemers, vertegenwoordigers en aangestelden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vervolging, maatregelen en de kosten daarvan die het gevolg zijn van het gebruik of het misbruik van de Website of van een inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.