Melding van paardenverwaarlozing

 Startpagina

 Home

 Onze acties

Paarden

Andere dieren

Nieuws

Help ons

Schenkingen en legaten

Meldingen

Veganisme

Contact

Archief

Belgische Wetgeving

 

RED een VERGETEN PAARD

 Een eerste vraag die men zich hier moet stellen is: wanneer, in welke situatie gaat het om een dier in nood?

Laat u niet verleiden het dier te voeden of water te geven. Het gaat de vaststellingen vervalsen en de eigenaar de mogelijkheid geven om gewoon verder te gaan met de verwaarlozing.

Betreed ook nooit het terrein waar het dier staat. Je hebt daar het recht niet toe en dat zou zich wel eens tegen u kunnen keren. Verwittig de politie en onderneem geen actie voor u iets van de politie gehoord hebt. Hoort u niets, bel dan opnieuw en blijf aandringen tot ze actie ondernemen.

Het is onmogelijk om alle mogelijke gevallen te bespreken. Wij willen alleen even ingaan op een van de meest voorkomende gevallen, nl. dieren -paarden, koeien, schapen of geiten die dag en nacht buiten op de wei staan. Nu eens in de vrieskou dan weer in de brandende zon. Het is voor dieren op de weide belangrijk dat ze een plekje hebben om zich te beschermen tegen extreme temperaturen.

De dieren hebben vooral voldoende voedsel en drinkwater nodig (fris water in de zomer en ijsvrij drinkwater in de winter).  Paarden drinken wel 20 ࠳0 liter per dag. Het water  moet hen toelaten de spijsvertering en de stofwisseling  die de warmte gaan produceren te stimuleren.                                                                                                   

Kijk ook naar de hoeven van het paard.

Dieren op de weide zijn helaas niet de enigen die soms hulp nodig hebben. Er zijn paarden die nooit hun stal uit komen en daar een donker bestaan leiden. Ook die dieren hebben onze hulp nodig.

Er zijn ook de manegepaarden die vaak een goede verzorging, een behoorlijke huisvesting en aangepast voedsel ontberen. Heb ook oog voor hen.

Indien u weet van een dier in nood, en u wenst het zelf op te lossen, ga dan eerst met de eigenaar praten en tracht hem voorzichtig te overtuigen iets aan de situatie te doen. Indien dat niet lukt kan u best een of andere organisatie contacteren. Die  zullen u in contact brengen met de bevoegde autoriteiten of  het in uw plaats doen, zodat u anoniem kan blijven. In geval van paarden kan u ons verwittigen met een e-mail of met een telefoontje. Wij garanderen in elk geval de geheimhouding van onze informant.

Dat uw oproep eventueel ongegrond zou zijn is niet zo erg. Het is alleen een uiting van uw bezorgdheid voor het welzijn van dieren. Erger is dat u het niet doet wanneer er wel redenen toe zijn.

E-MAIL: erc@scarlet.be       

TELEFOON:  03  230 90 93

 Geef een zo volledig mogelijk verslag.Wij willen graag weten:

1. het juiste adres waar het dier zich bevindt of een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving hoe er te geraken;

2. het type (paard, pony, ezel) en het aantal dieren. Eventueel een beschrijving van de dieren; 

3. de reden van uw oproep. (bv.: een uitgehongerd paard, zonder water, gewond, etc.);

 4. de naam en het adres van de eigenaar indien gekend.

Indien het om een urgentie gaat zoals bv. een paard dat niet meer kan opstaan, een dier dat niet meer kan bewegen, etc. neem dan onmiddellijk contact op met de locale politie. Geef hen dezelfde informatie en leg hen uit waarom u denkt dat het om een urgentie gaat.