Transport van slachtpaarden

Startpagina
Home
Onze acties
Paarden
Transport slachtpaarden
Paarden in Roemenie
Paarden in Turkije
Soring horses
Werkpaarden
Stierengevechten
Paardengevechten
Paardenkoersen
Eventing
Endurance
Slachten van paarden
Koetspaarden
Blokstaarten
Premarin paarden
Rollkur
Wetgeving paardenwelzijn
Rodeo
Schuilhokken
Maneges
Andere dieren
Nieuws
Help ons
Schenkingen en legaten
Meldingen
Veganisme
Contact
Archief
Belgische Wetgeving
Disclaimer

 

 


Jaarlijks worden meer dan 100.000 paarden vanuit Spanje en Oost-Europese landen vervoerd binnen de Europese Unie om op de plaats van bestemming geslacht te worden. De drie belangrijkste exporterende landen zijn Polen, Roemenie en Spanje. 84% van de paarden gaat naar Italie waar paardenvlees erg populair is.

Dagelijks worden paarden als sardinnen op overvolle vrachtwagens geladen voor een  lange, pijnlijke reis die soms 20 tot 70 uur duurt.  De temperatuur is deze overvolle vrachtwagens kan in de zomer oplopen tot 40C en in de winter dalen tot -30C. De dieren krijgen onvoldoende rust, voer en water. Om tijd en geld te sparen wordt de toevoer van voer en water in het beste geval tot een minimum herleid. Vaak krijgen ze helemaal niets. De paarden zijn gestresseerd en angstig. Vele vrachtwagens zijn oud, niet aangepast voor het transport van paarden en bijna altijd overladen. De wegen kronkelen langs bergpassen en de paarden raken uitgeput door hun constante inspanningen om overeind te blijven. Regelmatig verliezen paarden het evenwicht en vallen. Daar worden ze vertrappeld en gewond door lotgenoten; er wordt op hen geürineerd en gemest.
De paarden moeten alle mishandelingen ondergaan als die enig voordeel kunnen betekenen voor hen die ze kopen en vervoeren.

Tijdens deze onmenselijke tocht  raken paarden soms uitgedroogd, zakken in elkaar en sterven zelfs. De rustperiodes die volgens de EU voorschriften moeten gerespecteerd worden, worden meestal niet nageleefd en documenten worden valselijk afgestempeld.

     

Wanneer ze hun bestemming bereiken worden de dieren van de vrachtwagen gehaald en ook dit gaat gepaard met een ongehoorde wreedheid. Ze worden van de vrachtwagen getrokken, met stokken geslagen en soms elektrische schokken gegeven. Het gebeurt dat paarden bij een dergelijke ruwe behandeling van de vrachtwagen vallen en hun nek breken.

Dergelijke lange reizen zijn onnodig wreed. De paarden  kunnen evengoed geslacht worden in het land van oorsprong. Wij voeren dan ook actie opdat er een einde zou komen aan dit transport over lange afstand van slachtpaarden.
In Polen is dankzij de lobby en de acties van dierenwelzijnsorganisatie het aantal van zulke paarden van 70.000 gedaald tot 30.000. Dat zijn er uiteraard nog 30.000 te veel en het is dan ook noodzakelijk dat er actie blijft gevoerd worden.
 
Help mee om dit te stoppen.
 

Recent hebben een aantal Europarlementariėrs een Schriftelijke Verklaring ingediend om het probleem van het transport van slachtpaarden terug bespreekbaar te maken binnen de EU. Dergelijke Schriftelijke Verklaring moet getekend worden door 50% van de leden van het Europees Parlement. 
Dankzij de medewerking van vele, zeer vele mensen met een hart voor dieren is de Schriftelijke Verklaring getekend geworden door voldoende parlementariers. Het zal dus opnieuw besproken worden.

Wij danken allen die hiertoe hebben bijgedragen.