Dierenwelzijn
Belgische wetgeving, politiereglementen en aanbevelingen van de overheid

 
Belgische wetgeving       EUwetgeving
Startpagina
Home
Onze acties
Paarden
Andere dieren
Nieuws
Help ons
Schenkingen en legaten
Meldingen
Veganisme
Contact
Archief
Belgische Wetgeving
Disclaimer
 

 


Algemeen

Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/08/1986 (gewijzigd door de wet van 04/05/1995)

KB houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en welzijn der dieren.

KB betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, 17/05/2001(op basis van dit KB is ondermeer het brandmerken en blokstaarten verboden)

KB betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden, 23/09/1998.

KB inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren,01/03/2000.

KB tot wijziging van het KB van 23/05/2000 houdende bijzondere bepalingen inzake geneesmiddelen bestemd voor dieren

KB tot wijziging van het KB van 16/01/1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden..

 Paarden

KB van 2000/08/03 betreffende de identificatie en encodering van de paarden in een centrale gegevensbank

 

Politiereglementen Antwerpen

Artikel 213 het verbod op paardrijden in ontspanningsruimten

Artikel 247 paardrijden

Artikel 282  regelementering voor koetspaarden

 

 

Aanbevelingen van de overheid

Departement Landbouw en visserij.
:Als u naar onderstaande website gaat kijken kan u de aanbevelingen van de overheid vinden voor alle mogelijke landbouwhuisdieren.

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=555  

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=551

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=553

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=560

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=204